Hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện Hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện sẽ mang đến nhiều tiện ích đặc biệt, hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu tại các bệnh viện, phòng khám hiện nay Công nghệ thông tin mang đến vô số những ứng dụng tiện ích hỗ trợ đời sống thường ngày của tất cả mọi người, công việc quản lý việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám cũng ngày càng trở nên đơn giản hơn với các ứng dụng công nghệ hiện đại. hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện mà Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DTQ nghiên cứu và phát triển đã được ứng dụng thử nghiệm trên thực tế và cho thấy nhiều hiệu quả hết sức tích cực, hỗ trợ các phòng khám và bệnh viện trong việc quản lý việc khám chữa bệnh cũng như hệ thống thông tin của bệnh nhân.

Giới thiệu sơ bộ về hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện Nếu như trước đây, việc quản lý dữ liệu về bệnh nhân, dữ liệu khám chữa bệnh của các bệnh viện, các phòng khám thường được thực hiện một cách thủ công, tốn kém nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí song hiệu quả đạt được lại không cao thì giờ đây, hàng loạt quốc gia phát triển trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu và cho xây dựng những hệ thống hỗ trợ quản lý tại các bệnh viện, phòng khám. Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DTQ cũng đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện, đây là hệ thống được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công việc quản lý, sắp xếp khám chữa bệnh, quản lý dự liệu về bệnh nhân,… những công việc có liên quan đến hành chính và lưu trữ, văn thư.

Các ứng dụng tiện ích của hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện DTQ phát triển hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện với các ứng dụng chủ yếu như: Quản lý cộng việc khám chữa bệnh thực tế của các bệnh viện, các phòng khám tư nhân. Chỉ định các dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp với từng bệnh nhân. Quản lý các gói khám chữa bệnh, ứng dụng này phù hợp với các đơn vị có tổ chức khám theo đoàn, khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động trong công ty. Cho phép tạo lập từng đoàn khám, quản lý việc khám chữa bệnh theo đoàn. Trực tiếp kết nối đến máy xét nghiệm để lấy kết quả, quản lý kết quả của từng bệnh nhân. Có thể nhận thấy, với việc khai thác và sử dụng hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện, những người làm công tác quản lý, lưu trữ dữ liệu sẽ được hỗ trợ rất nhiều, việc quản lý được đơn giản hóa tối đa mà hiệu quả đạt được lại cao hơn trước rất nhiều.

Ý nghĩa thực tiễn của hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện Việc sử dụng hệ thống quản lý phòng khám và bệnh viện giúp cho công việc lưu trữ, sắp xếp dữ liệu tại các bệnh viện, phòng khám trở nên đơn giản hơn. Thay vì kiểu quản lý thủ công mất nhiều thời gian như trước đây, những người làm công tác quản lý dữ liệu tại bệnh viện, phòng khám giờ đây có thể chủ động sắp xếp, quản lý dữ liệu, tiết kiệm đáng kể thời gian và hiệu quả công việc đạt được cũng là rất cao.